За Нотариус Белчева-Джурова

Име: Таня Тотева Белчева-Джурованотариус джурова

Родена на: 22.07.1954г.

Образование:

Френска езикова гимназия  (ГПЧЕ) „Ромен Ролан”
СУ „Св. Климент Охридски” специалност право – 1977г.

Професия:

Адвокат, вписан в Адвокатска Колегия Стара Загора от 1980г.
Нотариус, с район на действие РС-Пловдив от 2009г.